போஸ்கோ இலக்கிய இதழ் (Bosco Ilakkya Ithazh)

வல்லுநர்குழு:

1. அருட்பணி. முனைவர். ததேயூஸ் SDB
முதல்வர் , தொன் போஸ்கோ கல்லுரி , ஏலகிரி மலை
மின்னஞ்சல்: principal@dbcyelagiri.edu.in

2. பேரா த. லதா
உதவிப்பேராசிரியர்
தொன்போஸ்கோகல்லூரி (இருபாலர்), திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
மின்னஞ்சல்: latha@dbcyelagiri.edu.in

3. முனைவர் அ.குமார்
துமிழ்த்துறைத் தலைவர்
தொன்போஸ்கோகல்லூரி (இருபாலர்), திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
மின்னஞ்சல்: kumaratpt@gmail.com

4. முனைவர் க. இரமேஷ்
இணைப்பேராசிரியர்,மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
திருவாரூர்.
grameshtu@gmail.com

5. முனைவர் பி. பாலசுப்பிரமணியன்
தமிழ்த்துறைத்தலைவர் (பிரிவு - II)
தூயநெஞ்சக் கல்லூரி
திருப்பத்தூர்.
balasubramaniyan@shctpt.edu

6. முனைவர் சி. அருள் மைக்கேல் செல்வி,
தமிழ் உயராய்வுமையம்,
பாத்திமாகல்லூரி (தன்னாட்சி),மதுரை - 625018
adonispeo@gmail.com

7. முனைவர் ப. ஆனந்தகுமார்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
எஸ்.சி.எஸ்.வி.எம்.விநிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்
காஞ்சிபுரம்.
apanandakumar@gmail.com

8. முனைவர் பா. ஸ்ரீனிவாசன், டாக்டர். ஆர்.கே. சண்முகம்
கலைமற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
இந்திலி,கள்ளக்குறிச்சி.
Sribalu1986@gmail.com

9. முனைவர் த.பாலமுருகன்
இணைப்பேராசிரியர்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமிஷன் வித்யாலய கலைஅறிவியல் கல்லூரி
பெரியநாயக்கம் பாளையம்
கோயம்புத்தூர்
மின்னஞ்சல்: balamurugandeepan@gmail.com

10. முனைவர் இரா. விஸ்நாதன்
இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
சிக்கய்யநாயக்கர் கல்லூரி
ஈரோடு
மின்னஞ்சல்: viswacnc@gmail.com

11. முனைவர் கா.கலைச்செல்வி
தமிழ்துறைத்தலைவர் மற்றும் உதவிப்பேராசிரியர்
திருவள்ளுவர் பல்கலைக் கழக கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
திருப்பத்தூர்
மின்னஞ்சல்: drkkalaiselvi2016@gmail.com

12. முனைவர் இரா. பரிமளம்
உதவிப்பேராசிரியர்
பூ.சா.கோ.கலைஅறிவியல் கல்லூரி
பீளமேடு
கோயம்புத்தூர்
மின்னஞ்சல்: parimalampsg@gmail.com

13. முனைவர் இரவிச்சந்திரன்
இணைப் பேராசிரியர்
தேசியக் கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி
மின்னஞ்சல்: kalairavi1974@gmail.com