போஸ்கோ இலக்கிய இதழ் (Bosco Ilakkya Ithazh)

ஆய்வுக் கட்டுரையை சமர்ப்பிக்கும் முறை

ஆய்வுக் கட்டுரை தரவுச் சீரமைப்பு மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு ஆய்வுத் தலைப்பிற்கு ஏற்றவாறு தேவையான கூறுகள் ஆராயப்படும். ஆசிரியர்கள் தயாரிப்பு குழுவினரைத் தொடர்புகொண்டு ஆய்வுக்குத் தேவையான கூறுகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்வார்கள். கட்டுரையாளர்கள் ஆய்வுக் கட்டுரையை திருத்தம் செய்து அனுப்ப இது இறுதி கட்டமாக இருக்கும். திருத்தப்பட்ட கட்டுரைகளின் சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், முதல் பிரிதிகளை உருவாக்க கட்டுரைகளை தட்டச்சு மூலம் செயலாக்கப்படும். நிலுவையில் உள்ள எந்தவொரு கேள்வியையும் தீர்க்க ஆசிரியர்கள் தங்கள் கட்டுரையின் முதல் பிரதியை பெறுவார்கள். பிரதியில் எந்தவொரு திருத்தங்களையும் செய்து அனுப்ப வேண்டாம் என்று ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது, மேலும் சுமூகமான மற்றும் கட்டுரை வெளியீட்டை சரியான நேரத்தில் வெளியிடுவதை உறுதி செய்ய தயாரிப்பு குழுவுடன் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


கட்டுரை சமர்பிப்பதற்கு முன் செய்ய வேண்டியவை

  • உங்கள் கட்டுரை நிறைவடைந்த பின் எங்கள் வலைத்தளத்தில் கட்டுரையை பதிவேற்றுவதற்கு முன் கீழ் காணும் தகவல்களை ஒரு முறை சரிபார்க்க பரிந்துரைக்கிறோம். உங்கள் கட்டுரையைச் சமர்ப்பிப்பதில் ஏதேனும் சிரமம் இருந்தால் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
  • அனைத்து கட்டுரையாளர்களின் பெயர்களுடன் முகப்புக் கடிதம்.
  • கட்டுரை ஆய்வு நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கிறது.
  • அனைத்து ஆசிரியர்களின் இணைப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  • அனைத்து ஆசிரியர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  • அனைத்து புள்ளிவிவரங்களும், அட்டவணைகளும் இணைய தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது .
  • ஆசிரியர்கள் தங்கள் ஆவணங்களை மின்னணு முறையில் editor-bll@dbcyelagiri.edu.in க்கு சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.